Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία Ιατρικές Έρευνες ΙΚΕ (αριθμός ΓΕΜΗ 158185203000) λειτουργεί υπό τη διαχείριση της Ρενέ Ελένης Σλόσερ με έδρα την Αθήνα και διεύθυνση έδρας Θεοφάνους 12, Αμπελόκηποι, 11523.